Deep Learning v praktickém využití

Využití heat map, počítání lidí a detekce fronty v maloobchodních prodejnách.
Hikvision Digital Technology Co., Ltd. představení společnosti


Proměňte pokles návštěvnosti na obchodní příležitosti
V neustále se rozvíjejícím světě umělé inteligence (AI) se Deep Learning brzy stane základní technologií pro bezpečnostní průmysl a standardní výbavu kamerových systémů. Technologie, které se "učí", se stanou běžnějšími a populárnějšími. Tento trend vylepší důležité části bezpečnostních systémů v každé oblasti našeho života. Nyní budou v maloobchodním odvětví představeny tři modely kamer HIKVISION vybavené algoritmy Deep Learning.

Maloobchodní odvětví pocítilo dopad rostoucí popularity internetového nakupování více než většina jiných průmyslových odvětví. Někteří reagovali na online konkurenci uzavřením fyzických obchodů, jiní se však pokoušejí překonat problémy prostřednictvím technologické transformace. V tradičním maloobchodním prodeji chybí inteligentní nástroje pro přesný sběr a vizualizaci dat, což znemožňuje poskytnout základnu pro obchodní rozhodnutí.

Společnost HIKVISION vyvinula řešení Smart Retail, které poskytuje komplexní zabezpečení CCTV pro ochranu zaměstnanců a zákazníků a pomáhá předcházet ztrátám. A nejen to, toto řešení také umožňuje sběr dat a jejich analýzu pro zvýšení užitku pro obchod. Technologie Deep Learning zahrnuje tři inteligentní funkce pro podporu maloobchodního prodeje, tedy počítání lidí pro sledování návštěvnosti a množství zákazníků, zmapování prostor pomocí „heat map“, které pomáhají určit popularitu zboží v nákupní zóně a detekci délky fronty pro sledování situace ve frontách v reálném čase.

Počítání průchodu lidí a návštěvnosti
V obchodním průmyslu je staré rčení: "malé zisky, ale rychlý obrat". Míra návštěvnosti je klíčový ukazatel zisku, který může přispět k dosažení většího obratu a zisku. Ve srovnání s elektronickými obchody nemají tradiční kamenné maloobchodní prodejny mnoho možností přesného sledování toku zákazníků. Kamera pro počítání lidí Dual-Lens od společnosti HIKVISION umožňuje přesné počítání zákazníků a zaznamenává trendy v míře návštěvnosti v daném místě a čase, takže vyhodnocuje výkonnost a navrhuje strategické změny pro zvýšení obratu a zisku.

V reálném světě mohou stíny nebo určité objekty snadno způsobit chybu ve výpočtu. Kamera Dual-Lens pro počítání lidí, vybavena dvěma kamerami a technologií s algoritmem Deep Learning, snadno překonává takové problémy a poskytuje vysoce přesné údaje o počtu osob navštěvující maloobchodní prodejny. Hlavní výhoda algoritmů Deep Learning oproti algoritmům běžných kamer je, že Deep Learning se může trvale sám učit a být sám vylepšován pomocí nových dat sebraných v místě instalace a v provozu. To znamená, že čím déle pro vás tento systém pracuje, tím je sám chytřejší. Díky technologii binokulárního stereofonního vidění, 3D detekci lidí a technologiím jako je filtrování výšky je tato kamera s dvojitým objektivem schopna přesně rozlišit lidské bytosti od jiných než lidských objektů a pohybů na pozadí.

Hikvision Digital Technology Co., Ltd. představení společnosti

Analýzou dat o míře návštěvnosti umožňuje technologie Deep Learning připravit pro vedení obchodu korektní data a odpovědným manažerům pomáhá optimalizovat rozdělení pracovní síly tak, aby dosáhlo vyššího optimalizovaného chodu obchodu s cílem dosažení maximálního zisku, plynulosti obsluhy a zajistilo lepší služby zákazníkům. Manažeři obchodů mohou strategicky plánovat směny pracovníků na období špičky a mimo špičku.

Mapování tepla – technologie Heat mapy
Hikvision Digital Technology Co., Ltd. představení společnosti Když zákazník vstoupí do obchodu, obchodníci potřebují vědět, o co se zajímá a kam směřují. Důležité je také zmapovat místa, kudy chodí a kde se zastaví. Pomocí funkce mapování tepla v mapě obchodu „heat mapy“ mohou prodejci určit čas strávený zákazníky v konkrétních oblastech obchodu, identifikovat aktivní a mrtvé zóny a měřit počet lidí, kteří skutečně nakupují konkrétní produkty a odfiltrovat pouze průchozí zákazníky.

Mapování prostoru s „heat map“ se používá k monitorování a měření aktivity v cílové oblasti. Jedná se o grafické znázornění dat prezentovaný barvami a obvykle se používá k analýze pohybů a prodlev zákazníků ve stanovené oblasti. Teplotní mapa se často používá v nákupních centrech, supermarketech, muzeích, výstavách atd. a postupem času je možné s pomocí dat získaných touto technologií navrhnout ideální rozložení produktů po ploše obchodu a zdokonalit systém rozmístění jednotlivých položek.

FishEye kamery (rybí oka) společnosti HIKVISION, vybavené funkcí mapování tepla nejen zachycují panoramatické snímky s vysokým rozlišením, ale také analyzují teplotní podmínky v různých oblastech v obchodě. Ve větších prostorech toto umožňuje instalaci menšího množství kamer a snížené náklady na instalaci. HIKVISION FishEye kamery jsou ideální právě pro tyto oblasti, protože maximalizují monitorovací prostor a zajišťují vysokou kvalitu obrazu.

Detekce fronty
Hikvision Digital Technology Co., Ltd. představení společnosti Co děláte, když musíte v obchodě stát dlouho ve frontě? Budete čekat, nebo se v budoucnu takovému obchodu vyhnete? V maloobchodě je čekací doba jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují názory a zkušenosti zákazníků. Funkce detekce fronty může pomoci maloobchodníkům analyzovat čekací doby u pokladen a délku fronty. Pokud si do fronty stoupne velké množství zákazníků, může upozornit vedení obchodu, že je potřeba otevřít další pokladnu.

Přesněji řečeno, kamery HIKVISION jsou schopny detekovat fronty v reálném čase. Za prvé, kamera spočítá počet lidí v každé frontě a pak sleduje délku čekání každého zákazníka. Jakmile zjistí, že počet lidí ve frontě je příliš velký, nebo průměrná čekací doba příliš dlouhá, vyvolá alarmovou událost a upozorní vedení obchodu, aby otevřelo další pokladnu, čímž zkrátí čekací dobu zákazníkům, zvýší efektivitu transakcí a zlepší celkový zážitek z nákupu.

Doporučení závěrem
Řešení HIKVISION Smart Retail je navrženo tak, aby pomohlo maloobchodním prodejcům přenést kamenné prodejny do digitálního světa a za pomoci sběru dat zlepšilo podporu pro vedení obchodních prodejen. Dále podpořilo technologickou transformaci maloobchodníků v reakci na zvýšenou konkurenci v obchodním průmyslu pomocí inovativních technologií.


Hikvision Digital Technology Co., Ltd. představení společnosti

VIAKOM CZ s.r.o. je autorizovaný dovozce a distributor produktů a řešení od firmy HIKVISION pro Českou republiku. Pro kompletní řešení kontaktujte obchodní oddělení +420 281 869 570.