Rozpoznání obličeje nový standard bezpečnosti

Jak může rozpoznání obličeje zabránit zločinu a zvýšit bezpečnost.
HIKVISION Digital Technology Co., Ltd. představení společnosti


Proč rozpoznávání obličeje?
Veřejné bezpečnostní hrozby spolu se zvyšujícími se uživatelskými požadavky na bezpečnost neustále vyvíjejí tlak na výrobce zabezpečovacích systémů k vylepšování stávajících a vyvíjení nových technologií. Mezinárodní zprávy neustále připomínají široké veřejnosti hrozbu současných nebezpečí. Veřejnost chce vědět - je možné těmto nebezpečím vůbec zabránit?

Ve všech oblastech zabezpečení, od městských projektů až po ochranu jednotlivých domů, probíhá po celém světě vývoj nových technologií. Zabezpečení rodinných příslušníků, domů, majetku a vozidel jsou nejčastějším využitím těchto nových technologií. Počet videokamer, používaných v jakékoli aplikaci s různými sítěmi a nároky na rozlišení, se v poslední době s nárůstem hrozeb dramaticky zvýšil. Schopnost rychlého vyhledání důležité „kapky“ v oceánu dat je čím dál důležitější a zároveň náročnější.

V bezpečnostní oblasti video inteligenčních technologií je hlavní hnací silou zvyšování bezpečnosti zákazníků. Po obchodní stránce video inteligenčních technologií je hlavní hnací silou zvyšování spokojenosti zákazníků. Důležitá je tedy služba zákazníkovi i bezpečnost. Technologie rozpoznávání obličeje se bude nejen zabývat těmito problémy, ale také zlepšovat naši schopnost vyrovnávat se s jednotlivými hrozbami. Jejím účelem je nejen urychlit nebo zdokonalit současné metody rozpoznávání obličeje, ale i zpřístupnění nových možností zabezpečení a zpracování dat.

Problémy a požadavky v bezpečnostním průmyslu
Identifikace podezřelých při vyšetřování představuje mnoho komplikovaných obtíží. Výzvy zahrnují vše od přezkoumání záběrů z kamer, srovnání dvou obrazů tváře stejné osoby s věkovým rozptylem až 10 let a vytažení 5% (nebo méně) užitečných informací z obrovského množství dat, až po implementaci poplachů pro prevenci incidentů a zvládnutí zvýšených nároků na ukládání videa v důsledku vysokého rozlišení. A pravděpodobně i mnohem víc.

Tyto překážky mohou být paralyzující pro standardní kamerové systémy, a to i se současným vybavením. Obrovské množství informací, které jsou zpracovávány, velmi zatěžuje systémový hardware. V takovém případe je zapotřebí řešení zaměřené hlavně na rychlé zpracování dat, což urychluje vývoj hlubokého učení a umělé inteligence. Spolu s těmito novými technologiemi je rozpoznávání obličeje nepochybně jednou z nejdůležitějších.

Časté nedostatky v rozpoznávání obličeje
Konvenční inteligentní video sledování má obvykle velmi přísné požadavky na pozadí snímané scény. Pro rozpoznání lidského obličeje jsou vyžadovány dva klíčové kroky. Prvním z nich je extrakce rysů obličeje, kde jsou různé rysy navrženy ručně lidmi a jsou tedy vždy subjektivní. Tato metoda funguje ve velmi specifických prostředích a i jen jemné změny v osvětlení, prostředí atd. mohou ovlivnit přesnost této metody. Druhým krokem je "classification learning" neboli učení klasifikace, které využívá povrchové učení a analýzu. Ani toto není ideální, protože výsledky zde omezuje inteligence používaných aplikací.

Výhody Deep Learning pro inteligentní video sledování
Deep Learning se podstatně liší od ostatních algoritmů a řeší jejich nedostatky.

1) Od "povrchového" k "hlubokému"
Algoritmický model deep learning má mnohem hlubší strukturu než tradiční algoritmy. Někdy může počet vrstev dosáhnout více než stovky, což umožňuje zpracovávat velké množství dat ve složitých klasifikacích. Deep learning je velmi podobné procesu učení člověka a má proces abstrakce obličejových rysů vrstvu po vrstvě. Každá vrstva může mít jinou "váhu", která se odráží v tom, co algoritmus zjistí o jednotlivých komponentech obrazů. Čím vyšší je úroveň vrstvy, tím specifičtější jsou její komponenty. Podobně jako u lidského mozku, původní signál v deep learning prochází vrstvami zpracování a dále využije částečné pochopení (povrchové) pro celkovou (hlubokou) analýzu, díky které můžeme objekt vnímat jako celek.

HIKVISION Digital Technology Co., Ltd. představení společnosti


2) Od "umělých rysů" až po "naučené rysy".
Deep learning nevyžaduje ruční zásah, ale spoléhá na počítač, který se sám rozpozná obličejové rysy. Tímto způsobem dokáže počítač rozpoznat z jednoho obličeje velké množství rysů, včetně abstraktních prvků, které je obtížné nebo nemožné popsat. Čím více obličejových rysů je rozpoznáno, tím přesnější bude rozpoznání celého obličeje a jeho klasifikace. Některé z výhod, které algoritmy deep learning mohou přinést, zahrnují dosažení srovnatelné nebo dokonce lepší přesnosti rozpoznávání vzorů oproti lidskému analytikovi, silnou schopnost obrany proti rušení a schopnosti klasifikovat a rozpoznat tisíce různých rysů.

HIKVISION Digital Technology Co., Ltd. představení společnosti


Díky technologii deep learning se výrazně zvyšuje průměrná přesnost rozpoznávání obličeje. Společnost Hikvision dokazuje svou schopnost překonat svou konkurencí. Pokroky společnosti Hikvision ve vývoji umělé inteligence v oblasti zabezpečení jsou umožněny hlavně tím, že má vlastní vynikající vývojový tým pro algoritmy a využívá nejmocnější GPU v dostupných počítačových platformách. Díky tomu patří společnosti Hikvision vítězství v mnoha mezinárodních soutěžích algoritmů Deep Learning, jako jsou ImageNet, PASCAL VOC, MOT Challenge a další.

Dosažení nejlepších výsledků vyplývá z kombinace správného hardwaru a vývoje algoritmů, které mohou provádět požadované výpočty. Hikvision má první datovou počítačovou platformu s nejmodernějším hardwarovým vybavením a zcela nezávislým týmem pro algoritmy.

HIKVISION Digital Technology Co., Ltd. představení společnosti
Řešení pro rozpoznávání obličeje společnosti Hikvision
Hikvision posunuje limity přesnosti rozpoznávání obličejů, umožněné současným pokrokem technologií. Toto řešení detekuje lidské tváře a rozpozná atributy, které vytvářejí kontrast před a po události. Díky obrovským kapacitám datových uložišť, které toto řešení využívá, může s pomocí knihovny tváří společnosti Hikvision vytvářet černé a bílé seznamy pro spouštění poplachů nebo naopak automatickou autorizaci vstupů a odchodů v řadě aplikací.

Hikvision vkládá své algoritmy do kamer a rekordérů, takže není zapotřebí žádný PC server. To znamená menší zpoždění přenosu, což snižuje zatížení koncového zařízení. Toto řešení je nejen efektivní, ale i vysokou úspěšné - míra zachycení obličeje může dosáhnout až 95% přesnosti s přesností srovnání tváří až 98%. K dispozici je několik modelů a typů s širokou škálou kombinací zařízení, které se dají uplatnit ve velkém množství scénářů a prostředí. A díky celosvětovému využití je podporováno rozpoznávání všech lidských tváří, bez ohledu na etnicitu.

Uživatelé mohou toto řešení rozpoznávání obličejů využít v široké škále aplikací. Může být použito v bankách, luxusních obchodech a hotelech, rozpoznávat VIP zákazníky a iniciovat specializované služby. Řešení firmy Hikvision lze aplikovat v bezpečnostních scénářích, jako jsou policejní stanice, celní úřady, mezinárodní letiště, vládní zařízení a mnoho dalšího, s cílem zvýšit bezpečnost a efektivitu vyšetřování.


Hikvision Digital Technology Co., Ltd. představení společnosti

VIAKOM CZ s.r.o. je autorizovaný dovozce a distributor produktů a řešení od firmy HIKVISION pro Českou republiku. Pro kompletní řešení kontaktujte obchodní oddělení +420 281 869 570.